Loven bag miljøzonen

"Lov om miljøzoner i Danmark" trådte i kraft 1. januar 2007, og giver kommunerne København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at indføre en miljøzone i et større sammenhængende byområde, hvor der er betydelig trafik med tunge køretøjer over 3½ tons.

Kort fortalt er en miljøzone et afgrænset område, hvor der stilles krav om partikelfiltre på dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons. Kravene for at køre i miljøzonen indføres trinvis således, at der:

  • fra 1. september 2008 skal være partikelfilter på alle Euro 2 køretøjer og ældre
  • fra 1. juli 2010 skal være partikelfilter på alle Euro 3 køretøjer og ældre

Dieseldrevne køretøjer på over 3½ tons skal forsynes med et miljøzonemærke, før de må køre i zonen. Miljøzone-mærket fås fra 1. juli 2007 ved det årlige syn af det tunge køretøj.

Undtaget fra kravene om miljøzone-mærker er køretøjer, der er registreret til veterankørsel, og køretøjer fra forsvaret, politiet og redningsberedskabet, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i zonen. Udenlandske køretøjer skal opfylde kravet om partikelfilter, men skal ikke have miljøzone-mærke.

Det er staten, der fastlægger de tekniske krav (partikelfiltre m.m.) til køretøjerne, som må køre i miljøzonen.

Kontrol
Parkeringsvagterne og politiet holder øje med, om køretøjerne har et gyldigt miljøzone-mærke i forruden. Bilerne kontrolleres også én gang om året i forbindelse med bilsyn.

Miljøzone-mærke
I forbindelse med det årlige bilsyn, vil køretøjet få sat et mærke i ruden, som viser, at vognmanden har lov til at køre i miljøzonen.


Det grønne mærke gives til køretøjer, der har et lavt udslip af partikler - Euro 3 med filter, Euro 4.


Det hvid-grønne mærke gælder for køretøjer med Euro 3 motor indtil 2010.


Det røde mærke viser, at køretøjet har dispensation til at køre i miljøzonen uden partikelfilter. Denne dispensation skal søges hos Miljøstyrelsen.

Udenlandske køretøjer skal ikke have et mærke i forruden, men skal opfylde de samme krav som danske vognmænd.

 


Læs loven og bekendtgørelse om miljøzoner